Hem

Eklund Entreprenad AB - Din lokala gräv och transportentreprenör

• Schakt & markarbeten

• Hus & markdränering med fuktspärr

• Lekplatser och friluftsområden

• VA-arbeten

• Avloppsanläggningar – markbäddar

• Kranlyft

• Vägunderhåll

• Transportuppdrag

• Dikesrensning

• Snöröjning och sandning

• Rivning och bortforsling av material 

• Betongarbeten

• Rot-avdrag

• Tomtplanering

• Sten och plattsättning

• Stängselmontering

• Grustransporter

• Anläggning av marksten, murar och trädgårdar

Vi säljer och installerar pooler från: